White Hart Hotel

Hotel Oxfordshire

White Hart
Hotel & Restaurant

Dorchester-on-Thames,
Oxon, OX10 7HN
Phone: 01865-340074
Email: whitehart@oxfordshire-hotels.co.uk